Ali Makdom , Ahmad Hafiz, and Mohd Hasrul Shuhari. 2023. “Pendekatan Naqliyyah Dan ʿAqliyyah Secara Qiyās Al-Basīṭ Dan Qiyās Al-Murakkab Oleh Tuan Hussein Kedah Pada Sifat Waḥdāniyyah Dalam Hidāyah Al-Mutafakkirīn”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 24 (2), 36-51. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.796.