Zulkefli, Ahmad Arif, Muhammad Ayman Al-Akiti, Zainul Abidin Abdul Halim, and Abdullah Zawawi Mohd Zawawi. 2023. “Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation ’Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’: A Study Of Divine Issues]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 24 (2), 52-72. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.797.