Saful Amin, Mohd Saiful Aqil Naim, and Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. 2023. “Pengaruh Ilmu Mantik Terhadap Polemik Kalimah Al-Tawhid: Satu Kajian Terhadap Khatimah Al-Sa‘adah. [The Influence Of Logic On The Polemic Of Kalimah Al-Tawhid: A Study On Khatimah Al-Sa’adah]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 24 (2), 73-83. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.799.