Ismail, Mohd Hatib, and Siti Rohani Jasni. 2023. “Sumbangan Pemikiran Mustafa Al-Siba’i Terhadap Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. [Mustafa Al-Siba’i’s Contributions And Thoughts On The Sect Of Ahli Sunnah Wal Jamaah]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 24 (2), 84-93. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.800.