Ammar , Amirul, and Shereeza Mohamed Saniff. 2024. “Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da’wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 24 (2), 115-28. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.803.