Al Hadi, Habib Mahroon, and Mohd Syakir Mohd Rosdi. 2024. “Usaha Oman Menyebarkan Agama Islam Pada Zaman Awal Di Nusantara. [Oman’s Efforts To Spread Islam In The Early Islamic Period In The Malay Archipelago]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 24 (2), 129-44. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.813.