Zulkefli, A. A., Al-Akiti, M. A., Abdul Halim , Z. A. and Mohd Zawawi, A. Z. (2023) “Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation ’Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’: A Study Of Divine Issues]”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), pp. 52-72. doi: 10.37231/jimk.2023.24.2.797.