Saful Amin, M. S. A. N. and Syed Abdul Rahman, S. M. H. (2023) “Pengaruh Ilmu Mantik Terhadap Polemik Kalimah al-Tawhid: Satu Kajian Terhadap Khatimah al-Sa‘adah. [The Influence Of Logic On The Polemic Of Kalimah Al-Tawhid: A Study On Khatimah Al-Sa’adah]”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), pp. 73-83. doi: 10.37231/jimk.2023.24.2.799.