Ismail, M. H. and Jasni, S. R. (2023) “Sumbangan Pemikiran Mustafa Al-Siba’i Terhadap Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. [Mustafa Al-Siba’i’s Contributions And Thoughts On The Sect Of Ahli Sunnah Wal Jamaah]”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), pp. 84-93. doi: 10.37231/jimk.2023.24.2.800.