Ammar , A. and Mohamed Saniff, S. (2024) “Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da’wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), pp. 115-128. doi: 10.37231/jimk.2023.24.2.803.