Al Hadi, H. M. and Mohd Rosdi, M. S. (2024) “Usaha Oman Menyebarkan Agama Islam Pada Zaman Awal Di Nusantara. [Oman’s Efforts To Spread Islam In The Early Islamic Period In The Malay Archipelago]”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), pp. 129-144. doi: 10.37231/jimk.2023.24.2.813.