[1]
A. H. Ali Makdom and M. H. Shuhari, “Pendekatan Naqliyyah dan ʿAqliyyah Secara Qiyās al-Basīṭ dan Qiyās al-Murakkab oleh Tuan Hussein Kedah Pada Sifat Waḥdāniyyah Dalam Hidāyah al-Mutafakkirīn”, JIMK, vol. 24, no. 2, pp. 36-51, Dec. 2023.