[1]
M. S. A. N. Saful Amin and S. M. H. Syed Abdul Rahman, “Pengaruh Ilmu Mantik Terhadap Polemik Kalimah al-Tawhid: Satu Kajian Terhadap Khatimah al-Sa‘adah. [The Influence Of Logic On The Polemic Of Kalimah Al-Tawhid: A Study On Khatimah Al-Sa’adah]”, JIMK, vol. 24, no. 2, pp. 73-83, Dec. 2023.