[1]
A. Ammar and S. Mohamed Saniff, “Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da’wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]”, JIMK, vol. 24, no. 2, pp. 115-128, Jan. 2024.