Zulkefli, A. A., M. A. Al-Akiti, Z. A. Abdul Halim, and A. Z. Mohd Zawawi. “Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation ’Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’: A Study Of Divine Issues]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, Vol. 24, no. 2, Dec. 2023, pp. 52-72, doi:10.37231/jimk.2023.24.2.797.