Saful Amin, M. S. A. N., and S. M. H. Syed Abdul Rahman. “Pengaruh Ilmu Mantik Terhadap Polemik Kalimah Al-Tawhid: Satu Kajian Terhadap Khatimah Al-Sa‘adah. [The Influence Of Logic On The Polemic Of Kalimah Al-Tawhid: A Study On Khatimah Al-Sa’adah]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, Vol. 24, no. 2, Dec. 2023, pp. 73-83, doi:10.37231/jimk.2023.24.2.799.