Ismail, M. H., and S. R. Jasni. “Sumbangan Pemikiran Mustafa Al-Siba’i Terhadap Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. [Mustafa Al-Siba’i’s Contributions And Thoughts On The Sect Of Ahli Sunnah Wal Jamaah]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, Vol. 24, no. 2, Dec. 2023, pp. 84-93, doi:10.37231/jimk.2023.24.2.800.