Ammar , A., and S. Mohamed Saniff. “Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da’wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, Vol. 24, no. 2, Jan. 2024, pp. 115-28, doi:10.37231/jimk.2023.24.2.803.