Al Hadi, H. M., and M. S. Mohd Rosdi. “Usaha Oman Menyebarkan Agama Islam Pada Zaman Awal Di Nusantara. [Oman’s Efforts To Spread Islam In The Early Islamic Period In The Malay Archipelago]”. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, Vol. 24, no. 2, Feb. 2024, pp. 129-44, doi:10.37231/jimk.2023.24.2.813.