Zulkefli, Ahmad Arif, Muhammad Ayman Al-Akiti, Zainul Abidin Abdul Halim, and Abdullah Zawawi Mohd Zawawi. “Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation ’Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’: A Study Of Divine Issues]”. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 24, no. 2 (December 31, 2023): 52-72. Accessed May 19, 2024. https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/797.