Saful Amin, Mohd Saiful Aqil Naim, and Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. “Pengaruh Ilmu Mantik Terhadap Polemik Kalimah Al-Tawhid: Satu Kajian Terhadap Khatimah Al-Sa‘adah. [The Influence Of Logic On The Polemic Of Kalimah Al-Tawhid: A Study On Khatimah Al-Sa’adah]”. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 24, no. 2 (December 31, 2023): 73-83. Accessed May 19, 2024. https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/799.