Browse Title Index

Issue Title
Vol 16, No 1 (2018) Aplikasi Manhaj Wasatiyyah Terhadap Fenomena Sinkretisme Dalam Adat Masyarakat Bajau di Daerah Semporna Sabah Abstract PDF
Syamsul Azizul Marinsah, Mohd Anuar Ramli, Khairul Azhar Meerangani
Vol 17, No 1 (2018) Aplikasi Pendekatan Integratif Dalam Kajian Hukum Islam Semasa: Analisis Isu Gender Abstract PDF
Mohd Anuar Ramli, Ahmad Badri Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele
Vol 6 (2012): JULY Aplikasi Semasa Penggunaan Dinar Emas di Malaysia Abstract PDF
Salmy Edawati Yaacob
Vol 20, No 2 (2019) Bantahan Penerapan Nilai Islam Dalam Perniagaan Non Muslim Di Kelantan: Analisis Menurut al-Siyasah al-Syar´iyyah [Objection to The Implementation of Islamic Policy in Non Muslim’s Business in Kelantan] Abstract PDF
Khairul Azhar Meerangani
Vol 8 (2014): JUNE BARNAMIJ J-QAF FI KHIDMAH AL-QURAN ATHARUHU WA MASHAKILUHU Abstract PDF
Daud Bin Ismail, Wan Mohd Khairul Firdaus Bin Wan Khairuldin, Mahadi Bin Mohammad
Vol 2 (2009) Beberapa Asas Ajaran Tasawuf Tuan FIj. Ishaq bin Muhammad Arif Abstract PDF
Abdul Manam Mohamad
Vol 9 (2015): JANUARY CABARAN MEDIA BARU SEBAGAI MEDIUM PEMBELAJARAN AGAMA DAN PENYELESAIANNYA DARI PERSPEKTIF ISLAM Abstract PDF
Fadzli Adam, Ab Hamid Ali, Marhana Mohamed Anuar, Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali
Vol 20, No 2 (2019) Cabaran Pembelajaran Pelajar Lepasan Ijazah Pengajian Islam di Malaysia [The Learning Challenges of Post Graduate Students of Islamic Studies in Malaysia] Abstract PDF
Abdul Munir, Norhisham Muhamad
Vol 2 (2009) Ciri-ciri Motivasi dalam Surah al-Mukminun Ayat 1-11 Abstract PDF
Anas Mohd Yunus, Mohd Rahim Ariffin, Mohd Shafie Hamzah
Vol 19 (2018): Special Issue: Islamic Jurisprudence in Contemporary Society Culling of Stray Dogs as a Mean to Eliminate Rabies Transmission: An Analysis from Malaysian and Islamic Law Perspective with Special Reference to Ḥifz Al-Nafs (Protection of Life) Abstract PDF
Khairunnasriah Abdul Salam
Vol 6 (2012): JULY Dakwah kepada Masyarakat Bukan Islam Menerusi Interaksi Abstract PDF
Aminudin Basir @ Ahmad, Akila Mamat
Vol 15 (2017): JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI Dasar Pembangunan Tanah Pertanian Menurut Perspektif Islam Abstract PDF
Mohd Borhanuddin Zakaria, Amir Husin Mohd Nor, Noor Lizza Mohamed Said, Md. Yazid Ahmad, Juairiah Hasan
Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Dasar Pertanian Negara Ketiga (Dpn3) & Dasar Agromakanan Negara (Dan): Analisis Terhadap Makanan Asasi Beras Dan Padi Menurut Islam Abstract PDF PDF
Mohd Borhanuddin Bin Zakaria, Amir Husin Mohd Nor Bin Mohd Nor, Noor Lizza Mohamed Said Binti Mohamed Said, Md. Yazid Ahmad Bin Ahmad, Juairiah Hasan binti Hasan
Vol 2 (2009) Dhikr Ism al-Dhat: Tuntutan Amalannya dalam Al-Quran Abstract PDF
Syed Hadzrullathfi Bin Syed Omar, Engku Ibrahim Engku Wok ZIn, Mohd Shahril Othman, Razali Musa
Vol 5 (2011): SPECIAL EDITION Dimensi Baru dalam Amalan Rabitah Tokoh Sufi Kontemporari Malaysia Abstract PDF
Syed Hadzrullathfi Syed Omar
Vol 16, No 1 (2018) Drug Addiction Among Female Drug Addicts At Puspen Bachok, Kelantan: A Pilot Study On Appreciation Of Aqidah Abstract PDF
Mohd Safri Ali, Siti Roslinda Mohd Yahya
Vol 20, No 1 (2019) Etika Kerja Islam Sebagai Pembolehubah Penyederhanaan Terhadap Niat Untuk Melakukan Rasuah di Kalangan Penjawat Awam Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor [Islamic Work Ethic as a Moderating Variable Against the Intention to Commit Bribery] Abstract PDF
Enida Daud, Low Hock Heng, Ahmad Muhyuddin Hassan
Vol 11 (2015): SPECIAL EDITION Faktor Dorongan Al-Sama‘ Dan Al-Qira'ah Hadis-Hadis Sahih Al-Bukhari Dalam Pengajian Talaqqi Bersanad (TB) Di Malaysia Abstract PDF
Farhah Zaidar binti Mohamed Ramli, Latifah binti Abdul Majid, Mohd Arif bin Nazri, Hafida binti Mohd.Nordin
Vol 15 (2017): JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI Faktor Interaksi dengan al-Quran dalam Proses Penghayatan Kehidupan Beragama Pelajar-Pelajar UKM Abstract PDF
Hasnan Kasan, Mohd Fadzhil Mustafa, Siti Sarah Haimi, Umar Faruk
Vol 15 (2017): JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI Faktor Penyimpangan Dalam Kalangan Remaja Berisiko Dari Perspektif Islam Abstract PDF
Azyyati Mohd Nazim
21 - 40 of 220 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>