Browse Title Index

Issue Title
Vol 13 (2016): JULY Kajian Bibliometrik Terhadap Bahan Penerbitan Penyelidikan Berkaitan Delima: Ke Arah Penyelidikan Terkini Dalam Bidang Pengajian Islam Abstract PDF
Khadher Ahmad Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Asmadi Yakob, Khalijah Awang, Rozana Othman, Mohd Farhan Md Ariffin
Vol 16, No 1 (2018) Karekteristik dan Cabaran Tamadun Islam Menurut Pemikiran Muhammad Asad Abstract PDF
Siti Fatimah Mohd, Rahimah Embong, Hanif Md Lateh @ Junid, Mohamad Zaidin Mat@ Mohamad
Vol 19 (2018): Special Issue: Islamic Jurisprudence in Contemporary Society Keadilan Dalam Kepimpinan Sebagai Faktor Motivasi Pekerja Abstract PDF
Noor Hidayah Samsudin
Vol 6 (2012): JULY Keberkesanan Program Skim Latihan Graduan bagi Mengurangkan Kadar Pengangguran dalam Kalangan Siswazah Abstract PDF
Siti Hajar Abdul Rauf, Maimunah Abdul Rauf
Vol 20, No 2 (2019) Kecemerlangan Urus Tadbir Surau-Surau Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) di Malaysia [The Excellent Good Governance at Prayer Places of National Secondary School in Malaysia] Abstract PDF
Abdul Munir Ismail
Vol 18, No 1 (2018) Kedudukan Calon Non Muslim Dan Wanita Dalam Sistem Pilihan Raya Di Malaysia: Kajian Terhadap Perbandingan Antara Perundangan Dan Fiqh Siyasah. Abstract PDF
Mohd Ridzuan Mohamad, Basri Ibrahim, Mohd Sufian Moktar
Vol 2 (2009) Kedudukan Syair dalam Islam Abstract PDF
Sofyuddin Yusof, Mohd Faiz Hakimi Mat Idris, Nik Murshidah Nik Din
Vol 10 (2015): JULY KEFAHAMAN AHLI AKADEMIK IPTA KUALA TERENGGANU TERHADAP KONSEP PENYUSUAN SUSU IBU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Abstract PDF
Normadiah Binti Daud, Nadhirah Binti Nordin, Mariam Nabilah Binti Mohd Noor
Vol 2 (2009) Kefahaman tentang Ihdad di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun Abstract PDF
Syh Noorul Madihah Syed Husin
Vol 5 (2011): SPECIAL EDITION Kelemahan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) dan Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Negeri dalam Menangani Keperluan Pengangkatan Abstract PDF
Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali
Vol 20, No 2 (2019) Kematangan dalam Pengurusan Harta dalam Kalangan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia: Satu Tinjauan Berdasarkan Maqasid Syari’ah [The Efficiency in Property Management among Students of Universiti Kebangsaan Malaysia: A Review Based on Maqasid Syari'ah Abstract PDF
Mohamad Sabri Haron, Riki Rahman
Vol 18, No 1 (2018) Kematangan Kerjaya Pelajar: Implikasinya Terhadap Kaunseling Kerjaya Abstract PDF
Mohd Sani Ismail, Abdul Hakim Abdullah, Aman Daima Md. Zain, Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Rahim Ariffin
Vol 15 (2017): JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI Kepentingan Balaghah Al-Itnab Dalam Al-Qur’an Abstract PDF
Roslan Ab Rahman, Md Nor Abdullah, Abdul Wahid Salleh, Abdulsoma Thoarlim
Vol 11 (2015): SPECIAL EDITION Kepentingan Hisbah Dan Amalannya di Malaysia Abstract PDF
Azrin bin Ibrahim
Vol 12 (2016): JANUARY Keperluan Membuka Aurat Ketika Rawatan Antenatal Menurut Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Abstract PDF
Siti Khatijah Binti Ismail, Ridzwan Bin Ahmad, Sumayyah Binti Abdul Aziz, Salman Bin Amiruddin
Vol 13 (2016): JULY Kerelevanan Fatwa Mengenai Pengagihan Zakat Sebagai Suatu Sistem Jaminan Sosial Masyarakat Islam di Terengganu Abstract PDF
WanZulkifli Wan Hassan, Mohd Arip Kasmo, Nazri Muslim, Jamsari Alias, Azizi Umar, Nabilah Abdullah
Vol 20, No 2 (2019) Kerelevanan Personaliti Usahawan Islam untuk Membentuk Kepercayaan Dalam Mengukuhkan Komitmen dan Kesetiaan Pelanggan [The Relevance of Islamic Entrepreneur Personality to Build Trust in Strengthening Commitment and Customer Loyalty] Abstract PDF
Noraihan Mohamad, Mohd Sobhi Ishak, Sabrina Mohd Rashid
Vol 13 (2016): JULY Keselarian Antara Demokrasi Dan Islam Abstract PDF
Zulkifli Hasan
Vol 4 (2011): JULY Keterbatasan Sumber Alam Abstract PDF
Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan
Vol 10 (2015): JULY KETOKOHAN AL-TABARI DALAM ILMU QIRAAT DAN PANDANGAN BELIAU TERHADAP AL-AHRUF AL-SAB’AH Abstract PDF
Nor Hafizi Bin Yusof, Aliyu Hizbullah Al-Hasan, Mohd A’Tarahim Bin Mohd Razali, Abdillah Hisyam Bin Abd Wahab, Mohd Faiz Hakimi Bin Mat Idris
61 - 80 of 220 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>