(1)
Kuah Yoke Chin; Wei Chooi Yi; Nurul Afidah Mohamad Yusof; Zuriawati Zakaria; Zam Zuriyati Mohamad. Comparison Between Will and Trust: A Conceptual Review. jmtp 2021, 2, 97-101.