[1]
Md Sharif, N. and Tuan Lonik, K. ’Azam 2018. PENGLIBATAN KOMUNITI TEMPATAN DALAM KEUSAHAWANAN PELANCONGAN: KAJIAN KES PULAU PERHENTIAN, MALAYSIA<br&gt;[ENGAGEMENT OF LOCAL COMMUNITY IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY OF PERHENTIAN ISLAND, MALAYSIA]. Journal of Nusantara Studies (JONUS). 3, 1 (Jun. 2018), 103-119. DOI:https://doi.org/10.24200/jonus.vol3iss1pp103-119.