Md Sharif, N., & Tuan Lonik, K. ’Azam. (2018). PENGLIBATAN KOMUNITI TEMPATAN DALAM KEUSAHAWANAN PELANCONGAN: KAJIAN KES PULAU PERHENTIAN, MALAYSIA<br&gt;[ENGAGEMENT OF LOCAL COMMUNITY IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY OF PERHENTIAN ISLAND, MALAYSIA]. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 3(1), 103-119. https://doi.org/10.24200/jonus.vol3iss1pp103-119