MD SHARIF, N.; TUAN LONIK, K. ’AZAM. PENGLIBATAN KOMUNITI TEMPATAN DALAM KEUSAHAWANAN PELANCONGAN: KAJIAN KES PULAU PERHENTIAN, MALAYSIA<br&gt;[ENGAGEMENT OF LOCAL COMMUNITY IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY OF PERHENTIAN ISLAND, MALAYSIA]. Journal of Nusantara Studies (JONUS), v. 3, n. 1, p. 103-119, 27 Jun. 2018.