Md Sharif, Norhafiza, and Ku ’Azam Tuan Lonik. 2018. “PENGLIBATAN KOMUNITI TEMPATAN DALAM KEUSAHAWANAN PELANCONGAN: KAJIAN KES PULAU PERHENTIAN, MALAYSIA<Br&gt;[ENGAGEMENT OF LOCAL COMMUNITY IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY OF PERHENTIAN ISLAND, MALAYSIA]”. Journal of Nusantara Studies (JONUS) 3 (1), 103-19. https://doi.org/10.24200/jonus.vol3iss1pp103-119.