Md Sharif, N. and Tuan Lonik, K. ’Azam (2018) “PENGLIBATAN KOMUNITI TEMPATAN DALAM KEUSAHAWANAN PELANCONGAN: KAJIAN KES PULAU PERHENTIAN, MALAYSIA<br&gt;[ENGAGEMENT OF LOCAL COMMUNITY IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY OF PERHENTIAN ISLAND, MALAYSIA]”, Journal of Nusantara Studies (JONUS), 3(1), pp. 103-119. doi: 10.24200/jonus.vol3iss1pp103-119.