Md Sharif, N., and K. ’Azam Tuan Lonik. “PENGLIBATAN KOMUNITI TEMPATAN DALAM KEUSAHAWANAN PELANCONGAN: KAJIAN KES PULAU PERHENTIAN, MALAYSIA<Br&gt;[ENGAGEMENT OF LOCAL COMMUNITY IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY OF PERHENTIAN ISLAND, MALAYSIA]”. Journal of Nusantara Studies (JONUS), Vol. 3, no. 1, June 2018, pp. 103-19, doi:10.24200/jonus.vol3iss1pp103-119.