1.
Md Sharif N, Tuan Lonik K ’Azam. PENGLIBATAN KOMUNITI TEMPATAN DALAM KEUSAHAWANAN PELANCONGAN: KAJIAN KES PULAU PERHENTIAN, MALAYSIA<br&gt;[ENGAGEMENT OF LOCAL COMMUNITY IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY OF PERHENTIAN ISLAND, MALAYSIA]. Jonus [Internet]. 2018Jun.27 [cited 2024Jul.25];3(1):103-19. Available from: https://journal.unisza.edu.my/jonus/index.php/jonus/article/view/162