PEMIKIRAN POLITIK HASSAN AL-BANNA, SYED QUTB DAN TUAN GURU NIK ABDUL AZIZ NIK MAT : SATU ANALISIS

  • Ahmad Izahan Ibrahim Universiti Sultan Zainal Abidin SK Tok Sangkut, Pasir Mas, Kelantan
  • Engku Ahmad Zaki Engku Alwi Unisza

Abstract

Dalam Al-Qur’an tidak dinyatakan secara langsung mengenai sistem politik Islam. Oleh yang demikian, sumber utama rujukan politik Islam adalah sistem yang diamalkan baginda Rasulullah S.A.W semasa kepimpinan baginda di Madinah. Objektif artikel ini adalah untuk menganalisis pemikiran politik serta konsep negara Islam oleh Hassan al-Banna dan Sayyid Qutb dari Ikhwanul Muslimin dan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat dari PAS. Metodologi kajian adalah analisis kandungan terhadap bahan-bahan penulisan berkaitan tokoh-tokoh ini. Analisis mendapati ketiga-tiga tokoh politik Islam ini mempunyai persamaan dari segi latar-belakang pendidikan agama serta pandangan politik pemerintahan dalam Islam yang mana mesti dibangun di atas asas yang bersumber kehendak Allah SWT. Ketiga-tiga tokoh ini juga terlibat aktif dalam politik serta menjawat jawatan tertinggi dalam parti politik yang dianggotai. Walaupun zaman bertambah maju dan modern, kewujudan negara Islam masih relevan untuk dilaksanakan. Seluruh umat Islam wajar sekali bangkit untuk mendaulatkan Islam dalam kehidupan agar tegaknya syariat Allah di muka bumi. 

References

Hassan, M.K. (1998). Pemikiran Politik Islam. In Dasar Ilmu Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, pp. 111 – 136.

S. Taylor and R. Bogdan (1984). Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings, Second edi. Toronto: John Wiley and Sons.

Abd.Ghani, M.H., Zulkifli, N., Vitaningtyas, T. (2014). Konsep Tarbiyah Islamiyah dari Persektif Hasan al-Banna. Proceedings of Seminar Kebangsaan Pendidikan Islam 2014.

Yaacob, M.N. (2013) Biografi Hasan al-Banna dan Sumbangannya Terhadap Pemurnian Akidah Umat Islam. Jurnal KIAS. VIII.

Rosmaladewi (2015) Pemikiran politik Hasan al-Banna. Nurani. 15(2), 75–88.

Tahir, A.J.M. (2012.) Hakikat Pemikiran Politik Hasan Al-Banna. Dr. Aziz Jamaludin Mhd Tahir.

Aziz, A.A., Musa, A.F., Zahir, M.S.M. (2011.) Seminar Pemikiran Politik Islam : Asy-Syahid Sayyid Qutb. Kuala Lumpur: Islamic Renaissance Front Berhad.

Sungib, S. (2006) Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb: Antara Dua Waqi’ Yang Berbeza. [online]. Retrieved from: https://ummahonline.wordpress.com/2006/11/28/hasan-al-banna-dan-sayyid-qutb-antara-dua-waqi-yang-berbeza/.

Nor, A.H.M. (2005). Etika politik menurut pandangan Sayyid Qutb. In Z. A. Ghani & M. S. Y. Abdullah, eds. Dakwah dan Etika Politik di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Qutb, S. (1985). Jalan Pembebasan Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia. Yogyakarta: Salahuddin Press.

Badarussamsi (2015) Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam. Tajdid. XIV(1), 165–188.

Habibul Izzah Ahmad (1997) Tuan Guru Dato’Haji Abdul Aziz Nik Mat: Sebutir Sinar di Serambi Mekah. Universiti Malaya.

Salleh, M.A.M. (2015). Pemikiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat. Dalam kenangan. Fifth edit. Batu Caves: Publishing House Sdn Bhd.

Yusoff, I. (2009) Pemikiran dan Perjuangan dan Politik Nik Abdul Aziz bin Nik Mat 1964-2004. Universiti Malaya.

Yaakub, H. (1992). Peribadi Tuan Guru. Kuala Lumpur: Printerus.

Saat, N. (2010). The State, Ulama and Religiosity: Rethinking Islamization of Contemporary Malaysia. Tokyo: The University of Tokyo Centre For Philosophy.

Marques, E., Ghazi, U. (2010). The 500 most influential muslims 2010. J. Esposito & I. Kalin, eds. Washington D.C: Georgetown University.

Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat (2010b) Teks ucapan sempena Pembukaan Majlis Persidangan Menteri Besar/Ketua Menteri Negeri Pakatan Rakyat.

Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat (2010a) Teks ucapan : Ibadat Haji Bayangan Perjalanan Menuju Kematian.

Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat (2010c) Teks ucapan Sempena Majlis Sambutan 20 Tahun Pentadbiran Membangun Bersama Islam Negeri Kelantan.

Taib, H. (2000) Model Kerajaan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Ulama Pas Pusat.

Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat (2010d) Teks ucapan Tekad Bersama Melaksana Hududullah.

Published
2018-06-20
How to Cite
Ibrahim, A. I., & Engku Alwi, E. A. Z. (2018). PEMIKIRAN POLITIK HASSAN AL-BANNA, SYED QUTB DAN TUAN GURU NIK ABDUL AZIZ NIK MAT : SATU ANALISIS. Asian People Journal (APJ), 1(1), 214-223. Retrieved from https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/view/14
Section
Articles