KANDUNGAN BAHAN DALAM MEDIA MASSA YANG MENARIK MINAT PELAJAR. KAJIAN DI SMK DAERAH PASIR PUTEH, KELANTAN

  • Noradilah Abdul Wahab

Abstract

Abstrak: Pengenalan: Media massa merupakan alat sebaran am atau alat perantara komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat kepada masyarakat dengat mudah dan cepat. Media massa juga sebagai ruang informasi yang dapat menjadikan masyarakat lebih bermaklumat dan dianggap sebagai ruang budaya di mana watak dan peristiwa cuba digambarkan dengan tepat. Objektif: Kertas kerja ini bertujuan melihat kandungan bahan dalam media massa yang dapat menarik minat pelajar. Metodologi: Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan edaran borang soal selidik yang melibatkan 200 pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan daerah Pasir Puteh. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan SPSS versi (20). Dapatan menunjukkan, responden kajian meminati kandungan bahan dalam media massa yang berbentuk sukan dan juga hiburan. Kesimpulan: Kemudahan teknologi pada hari ini memudahkan lagi pelajar untuk mendapatkan pelbagai maklumat, sama ada maklumat yang berbentuk positif, mahupun negatif.

Published
2018-12-15
How to Cite
Wahab, N. A. (2018). KANDUNGAN BAHAN DALAM MEDIA MASSA YANG MENARIK MINAT PELAJAR. KAJIAN DI SMK DAERAH PASIR PUTEH, KELANTAN. Asian People Journal (APJ), 1(2), 84-91. Retrieved from https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/view/52
Section
Articles